صادرات فرش و تابلوفرش

این شرکت با تمرکز بر فعالیت تجاری و صادرات بر پایه سفارش، اقدام به راه‌اندازی دفاتر در خارج از کشور کرده در حال صادر کردن فرش‌های نفیس ایرانی به کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، چین و کشورهای عربی می‌باشد.